Referater fra tirsdagsturene. / Tirsdag d. 3 juni 2014 Turen til Bøvling Lystanlæg.

Tirsdag d. 3 juni 2014 Turen til Bøvling Lystanlæg.

Vejret og de planlagte ture trækker mange til vores tirsdagsture, ikke mindre end 27 motorcykler med en del på bagsædet var mødt op.
 
Det var planen at starten på turen skulle gå op forbi Kresten Sørensen`s hus i Lemvig, men Kresten og Lene var på havnen da vi ankom dernede. Kresten var ved godt mod, han synes det går fremad med genoptræning, selv om han synes det godt måtte gå stærkere, men sådan vil det nok være. Hygligt at hilse på Lene og Kresten.
 
Turen var annonceret som en tur i omegnen, med endestation ved anlægget i Bøvling.
Vi ankom ved Lystanlægget, efter at have kørt en lang omvej på de små veje.
Ingolf har ordet i sin magt og fortalte godt om anlægget og dens tilblivelse, som har 75 års jubilæum til Sankt Hans i år. Læs nedenstående!
 
Tak til Lissi og Ingolf som var vært ved kaffe og kage, i det hyglige anlæg som Bøvling har.
 
Ref. Knud
Foto. Ingolf og Knud
 
Nedenstående er taget fra denne hjemmeside.
 
http://groennepletter.dk/pletter/lystanlaeg-bovlingbjerg/
 
Bøvlingbjerg Lystanlæg
I april 2012 vandt Bøvlingbjerg planter til at forskønne byens gamle lystanlæg med planter til en Grøn Plet.
Bøvling lystanlæg stammer tilbage fra 1920´erne, hvor en vejomlægning skabte de tre parceller, som anlægget består af. Anlægget afgrænses således af den ”nye” vej mod nordøst og den gamle vej mod vest. Anlægget ejes og drives af Bøvling Borgerforening.
Anlægget var nedslidt og bar præg af, at adskillige års vedligehold i store træk har begrænset sig til græsklipning og fjernelse af udgåede træer og buske. Anlægget bestod hovedsageligt af græs og træer.
Borgerne i Bøvling tog derfor sagen i egen hånd og kontaktede havearkitekt Anne Brandt for at få en plan for, hvordan anlægget kunne få tilføjet flere blomster, stauder og stedsegrønne farve i alt det grønne uden at pasningen bliver alt for tidskrævende.
Bøvlingbjerg får fra tid til anden besøg af mange gæster, som kommer for at besøge byens glaskunstnere, og hornvarefabrikken, som er enestående af sin art. Med sin placering lige overfor anlægget vælger hornvarefabrikkens gæster ofte efterfølgende et ophold i anlægget.
Vi vil gerne gøre anlægget mere indbydende for såvel de fastboende som gæster og turister, som besøger vores by.
Første fase i projektet handler om rammerne. Her fjernede borgerne de gamle udtjente hække mod nordøst og vest og erstattede dem med nye. Derudover blev en ny beplantning af træer plantet mod vest. Med planterne blev et rododendronbed samt rosenbede etableret sammen med et område omkring mindestenen for Elias Sandbæk for at gøre denne mere synlig.
Arbejdet blev gennemført som frivilligt arbejde udført af byens borgere. En sidegevinst herved bliver forhåbentligt, at lokale borgere kommer til at føle ejerskab for hele projektet.
Mathildes MC Lidenlund  | mathildes-mc@rammenet.dk