Referater fra tirsdagsture mm. / Hotel Lidenlund. den 1 feb. 2023

Hotel Lidenlund. den 1 feb. 2023

21 var mødt op til spisning på Hotellet.
Der blev serveret winerschnitzel med tilbehør.
Formanden takkede alle der havde været med til at gøre Nytårskuren til en succes.
Han kunne også fortælle at skruelørdagen bliver den 1 april kl. 9.30 ved Linda og Jørn Kamstrup som det plejer.
Ingolf kunne fortælle at til næste aften på hotellet, havde han nok sommerturen på plads, så han kunne informere om turen.
Jens Nybo var oppe for at sige tak for besøget af turudvalget.
Som sædvanligt gik snakken godt hen over bordene.
 
Ref. Knud
Mathildes MC Lidenlund  | mathildes-mc@rammenet.dk