Referater fra tirsdagsture mm. / Referat fra Konstitueringsmøde den 8 nov. 2023

Referat fra Konstitueringsmøde den 8 nov. 2023

Onsdag den 8 November.
 
Så har det nye hold for Mathildes MC haft sit første møde, som blev afholdt ved Vivi og Jens Chr. Sønderby.
Det nye hold ser således ud:
Jens Chr. Sønderby : Formand. Turudvalg og festudvalg ( incl. aftale med spisestedet i vintersæsonen.)
 
Jan Kjelder: Kasserer. Turudvalg, Bidragsmodtagere, (stå for tilmelding fra os til spisning og melde til Hotel Lidenlund ang. Deltagere.)
 
Ejner Hansen: Turudvalg.
 
Preben Mølgaard: Turudvalg og fotograf.
 
Niels Chr. Jensen: Suppleant til Turudvalget.
 
Webmaster: Knud Nielsen.
 
 
Jørgen Nielsen deltog i mødet så tingene kunne overdrages, vores nye Kassere Jan Kjelder holder et møde med Jørgen senere om overdragelsen af kasserer jobbet.
Jens Chr. Gav Jørgen et par fl. Vin fra Mathildes MC, som tak for indsatsen.
På mødet blev der snakket om flere ting, bla. Om reglerne ved vores valg skulle gåes lidt efter i sømmene, jeg foreslår at der bliver valgt en dirigent, som så styrer slagets gang til næste valgaften.
 
Der er også lidt forviring om tidspunktet for betaling af kontigentet, betalingen gælder kun for det år man er i, betaler man feks. I januar månede 2024 så er det for det år, det giver næsten sig selv, men betaler man feks. I juni månede så gælder det både bagud og frem, så det er hele år der gælder og ikke ind i det nye år. Så os ”gamle” medlemmere kan lige så godt bruge Januar som betalings månede, kommer der så nye til må de jo betale når de er blevet en del af klubben og så leve med at få korte tid med første betaling til klubben. Ovenstående blev lidt langhåret, men håber det er lidt af en rettesnor fremover.
 
Der tænkes stadig over hvordan man får flere til at byde ind med ture, J.C. snakkede om der skulle være en slags lotteri med sedler, med dato på og nittere som man kunne trække, dem der var en dato på skulle jo så være den dato man skulle arrangere en tur og nitterne blev så en turudvalget skulle tage sig af. Får man en dato som passer skidt, kan man jo prøve at bytte sig til en anden dato. Jeg kunne godt bakke op om ovenstående, bare for at prøve noget nyt.
Der var enighed om at afholde Nytårskuren igen i 2024, datoen bliver den 3 feb. 2024. så sæt kryds i kalenderen.
 
Skruelørdagen ville J.C. få på plads med Linda og Jørn.
 
Snakken gik godt under eventuelt og der blev serveret kaffe og brød.
 
Tak til Vivi og Jens Chr. For denne aften
Ref. Knud
Mathildes MC Lidenlund  | mathildes-mc@rammenet.dk