Valg og Årets hold / Valgaften og spisning på Hotel LidenLund. 3 nov. 2021

Valgaften og spisning på Hotel LidenLund. 3 nov. 2021

Efter et helt år uden spisning i vintermånederne, var vi nu tilbage på sporet igen. Denne gang på Hotel Lidenlund og på en onsdag aften. Det var også vores ”valgaften”, og der var genvalg på hele linjen. Der blev informeret om bl.a. weekendturene, som nu har kørt i 10 år, hvor det er blevet til 18 weekendture. De 8 af dem er gået til Slesvig/Holsten. Fremover vil arbejdet med at arrangere en weekendtur blive belønnet med en gratis billet til den, der arrangerer turen. Er der flere om jobbet deles man om en billet.
Næste års sommertur er i støbeskeen og kommer til at gå til Dagebüll, som ligger ca. 30 km syd for den danske grænse.
Der blev også informeret om klubbens økonomi, som er særdeles god, og der er planer om, at lade klubkassen give et tilskud til den kommende nytårskur.
>>> Se holdet som køre Mathildes MC >>>
Ref.
Ingolf
Mathildes MC Lidenlund  | mathildes-mc@rammenet.dk