Referater fra tirsdagsture mm. / Tirsdag den 10 aug. 2021. Poul`s tur rundt om Nissum Fjord.

Tirsdag den 10 aug. 2021. Poul`s tur rundt om Nissum Fjord.

Poul havde arrangeret aftenens tur, som gik rundt til nogle af de små jollehavne ved Nissum Fjord. Vi var 20 cykler, som drog på havnerundtur. Første mål var Harpøth Havn i Skalstrup. Dernæst kørte vi til Damhus Å Havn ligeledes i Skalstrup. Det er jo ikke lige steder, vi kommer hver dag, så det var nyt for mange. Pouls stoplyskontakt havde bestemt sig for at lade stoplyset være tændt hele tiden, men man kan vel bare sige, at han viste os et lysende eksempel. Videre gik turen til Kytterup Havn ved Ulfborg Kirkeby, før vi kørte videre til Kloster Havn ved Staby. Jens kunne ikke forstå, hvor klostret mon lå, men der var da en gammel sokkel af et bygningsværk, så med lidt god vilje kunne det måske være klosterruinen.
Da vi skulle videre nægtede Jens´ Yamaha at starte, og snart var der ikke mere strøm på batteriet. Det lykkedes dog med håndspålæggelse at få vakt den til live igen, og videre gik turen til Thorsminde. Her parkerede Jens klogeligt Yamahaen oppe ved vejen, så var den nemmere at løbe i gang ned ad bakken til parkeringspladsen på den gamle havn, hvis den skulle vise sig at drille igen. Alternativt kunne man jo lade den løbe videre ned i havnen. I skrivende stund vides det ikke, hvilken løsning, der blev valgt, men den sidste kunne jo nok skaffe en miljøsag på halsen. Alt i alt en hyggelig aften, og der var næsten ingen, der drillede Jens.
 
Ref. Ingolf
Foto. Knud
Mathildes MC Lidenlund  | mathildes-mc@rammenet.dk