Valg og Årets hold / Tirsdag den 5 nov. 2012 Spisning på kroen med valg af ny Formand og turudvalg.

Tirsdag den 5 nov. 2012 Spisning på kroen med valg af ny Formand og turudvalg.

Ref : Ingolf
Foto : Kresten Sørensen.
Tekst på billeder : Knud
 

Tirsdag den 5.-11. på Vilhelmsborg Kro.

Så blev det første tirsdag med spisning i vinterhalvåret. Efter et års fravær på grund af lukning var vi igen tilbage på Vilhelmsborg, og det er jo næsten som at komme hjem igen. På den sidste køreaften i sæsonen søsatte jeg en ide om at nedsætte et tur-udvalg til at varetage tirsdagsturene og eventuelle andre ture. Tanken var, at det måske ville lokke flere til, når man på forhånd kunne se på hjemmesiden, hvor turen går hen. Med den meget løse organisation i Mathildes Mc, risikerer man let, at det opfattes som de andres ansvar, at der sker noget. Det er ikke meningen, at turudvalget selv skal arrangere det hele. Det kan lige så vel handle om at få andre overtalt til at byde ind med en tur, og det er alle stadig meget velkomne til. Turudvalget fik følgende sammensætning: Jens Chr. Sønderby, Kresten Sørensen, Gitte Hovaldt og undertegnede (Ingolf Rønn Jensen.) På opfordring fra Knud Nielsen blev der valgt en ny formand, da Jens Lomborg mente, han havde gjort sit. Det valg faldt sørme også på undertegnede, så strukturen i Mathildes Mc ser sådan ud nu:

Formand:                         Ingolf Rønn Jensen

Kasserer:                        Jens Chr. Sønderby

Webmaster:                    Knud Nielsen

Fotograf:                          Kresten Sørensen

Turudvalg:                       Jens Chr. Kresten, Gitte og Ingolf.

Vi har stadig en løs organisation, da der ikke er tale om en decideret forening med vedtægter, klubhus osv. Økonomien i klubben handler i store træk også om at holde hjemmesiden kørende. For at sikre en vis struktur og kontinuitet i klubben, blev det besluttet, at de ovenfor nævnte poster kommer på valg hvert år den første kroaften i vinterhalvåret.

Nu er jeg så spændt på, om formanden bliver tildelt en fin repræsentations-motorcykel, eller jeg skal satse på den gamle igen til næste sæson.

Ref. Ingolf

 

 

Mathildes MC Lidenlund  | mathildes-mc@rammenet.dk